Lịch khai giảng cơ sở Hà Nội

Chăm sóc da và spa Trang điểm nghệ thuật Phun xăm thẩm mỹ Nối mi
Tháng 7/2019 15/7/2019 (K10 Spa)

 • Lịch học: 8:00 – 12:00 thứ 2, 4, 6 hằng tuần.

22/7/2019 (K11 Spa)

 • Lịch học: 8:00 – 12:00 thứ 2, 4, 6 hằng tuần.
15/7/2019 (K3 Makeup)

 • Lịch học: 08:30 – 11:30 thứ 3, 5, 7 hằng tuần.
15/7/2019 (K2 Phun xăm)

 •  Lịch học: 8:00 – 12:00 thứ 2, 4, 6 hằng tuần.
15/7/2019 (K1 Nối mi chuyên nghiệp)

 • Lịch học: 8:00 – 12:00 & 13:00 – 17:00 từ thứ 2 đến thứ 6.

15/7/2019 (K1 Nối mi nâng cao)

 • Lịch học: 8:00 – 12:00 & 13:00 – 17:00 từ thứ 2 đến thứ 6.
Tháng 8/2019 12/8/2019 (K12 Spa)

 • Lịch học: 13:00 – 17:00 thứ 2, 4, 6 hằng tuần.

26/8/2019 (K13 Spa)

 • Lịch học: 12:00 – 16:00 thứ 3, 5, 7 hằng tuần.
12/8/2019 (K5 Makeup)

 • Lịch học: 14:15 – 17:15 thứ 2, 4, 6 hằng tuần.

26/8/2019 (K6 Makeup)

 • Lịch học: 8:30 – 11:30 thứ 2, 4, 6 hằng tuần.
12/8/2019 (K3 Phun xăm)

 • Lịch học: 13:00 – 17:00 thứ 2, 4, 6 hằng tuần.
12/8/2019 (K2 Nối mi chuyên nghiệp)

 • Lịch học: 8:00 – 12:00 & 13:00 – 17:00 từ thứ 2 đến thứ 6.

12/8/2019 (K2 Nối mi nâng cao)

 • Lịch học: 8:00 – 12:00 & 13:00 – 17:00 từ thứ 2 đến thứ 6.

Đăng ký tư vấn