Lịch khai giảng cơ sở Hà Nội

Chăm sóc da và spa Trang điểm nghệ thuật Phun xăm thẩm mỹ
Tháng 5/2019 27/5/2019 (K9 Spa)

  • Lịch học: 13:00 – 17:00 thứ 2, 4, 6 hằng tuần.
27/5/2019 (K3 Makeup)

  • Lịch học: 8:00 – 17:00 thứ 2, 4, 6 hằng tuần.
Tháng 6/2019 17/6/2019 (K10 Spa)

  • Lịch học: 8:00 – 12:00 thứ 3, 5, 7 hằng tuần.
17/6/2019 (K4 Makeup)

  • Lịch học: 13:00 – 17:00 thứ 2, 4, 6 hằng tuần.
03/06/2019 (K2 Phun xăm)

  • Lịch học: 8:00 – 12:00 thứ 2, 4, 6 hằng tuần.
Tháng 7/2019 15/7/2019 (K11 Spa)

  • Lịch học: 8:00 – 12:00 thứ 2, 4, 6 hằng tuần.

29/7/2019 (K12 Spa)

  • Lịch học: 13:00 – 17:00 thứ 3, 5, 7 hằng tuần.
15/7/2019 (K5 Makeup)

  • Lịch học: 08:00 – 12:00 thứ 3, 5, 7 hằng tuần.

29/7/2019 (K6 Makeup)

  • Lịch học: 13:00 – 17:00 thứ 3, 5, 7 hằng tuần.
08/07/2019 (K3 Phun xăm)

  • Lịch học: 13:00 – 17:00 thứ 2, 4, 6 hằng tuần.

 

Đăng ký tư vấn