Lịch khai giảng Dự kiến cơ sở Hà Nội

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CÁC KHOÁ ĐÀO TẠO 2022

Chăm sóc da và spa Trang điểm nghệ thuật Phun thêu thẩm mỹ Công nghệ  móng
Tháng 09/2022 K32 SPA – 20/09/2022

Lịch học dự kiến: 7:15 – 11:25 thứ 3, 5, 7 hằng tuần. 

 

 

Tháng 10/2022 K33 SPA – 17/10/2022

Lịch học dự kiến: 7:15 – 11:25 thứ 2, 4, 6 hằng tuần. 

 

K11 MAKEUP – 14/10/2022

Lịch học dự kiến: 08:00 – 12:00 thứ 3, 5, 7 hằng tuần. 

K2 PHUN THÊU – 17/10/2022

Lịch học dự kiến: 16:20 – 20:30 thứ 2, 4, 6 hằng tuần. 

 

K1 NAIL – 17/10/2022

Lịch học dự kiến: 08:00 – 12:00 thứ 2, 4, 6 hằng tuần. 

 

 

 

Đăng ký tư vấn