Học phí

Tên khoản học phí Học phí Ghi chú
Lệ phí nhập học 1.000.000 VNĐ Đóng 01 lần khi nhập học
Học phí 18.000.000 VNĐ/học kỳ/khoá Đóng theo từng học kỳ/khoá

(02 học kỳ)

Dụng cụ hành nghề 2.000.000 – 5.000.000 VNĐ Học viên tự trang bị (không bắt buộc)
Giáo trình học Miễn phí Phát vào đầu khoá học
Nguyên liệu thực hành Miễn phí Công cụ, mỹ phẩm, máy móc

GIÁO TRÌNH VÀ DỊCH VỤ HỌC VIÊN

  • Giáo trình chuẩn ACE, học liệu, mỹ phẩm cho suốt khoá học được phát miễn phí.
  • Thực tập rèn luyện thành thạo, nâng cao tay nghề ngoài giờ miễn phí.
  • Bố trí thực tập và làm việc trong thời gian học tại Poly K-Beauty Spa/salon và đối tác.
  • Giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp tại các hệ thống Spa/Salon đối tác.