Kim Tuyến

Hợp tác giữa Poly K-Beauty và Kim Tuyến Tiếp nhận học viên tốt nghiệp đạt yêu cầu theo nhu cầu tại Kim Tuyến. Hỗ trợ Poly K-Beauty cập nhật chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động …