Quynh Giao Spa

Sứ mệnh:  Tôi Chọn Nghề Thẩm Mỹ  đồng nghĩa là tôi chọn cơ hội mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho người khác bằng tài năng và tài hoa của mình. Vì vậy, hai tố chất mà tôi cần có …