Skincare – Massage Kinh lạc Bạch huyết

KHOÁ CHUYÊN ĐỀ: MASSAGE KINH LẠC BẠCH HUYẾT

***

Nội dung chính

  • Nền tảng y học của hệ kinh lạc.
  • Khoa học về kinh lạc.
  • Massage mặt theo hệ kinh lạc.
  • Hiệu quả của hệ bạch huyết.
  • Massage mặt bằng cách dẫn lưu hệ bạch huyết.

Thời gian: 12 buổi, 4 giờ/buổi, 06 ngày.

Giáo trình học và dịch vụ học viên

  • Giáo trình chuẩn ACE, học liệu, mỹ phẩm cho suốt khoá học được phát miễn phí.
  • Thực tập rèn luyện thành thạo, nâng cao tay nghề ngoài giờ miễn phí.
  • Phòng học, trang thiết bị được đầu tư theo tiêu chuẩn Spa cao cấp của Hàn Quốc.

Chứng chỉ của Trường Đại học FPT: Massage Kinh lạc Bạch huyết/ Meridian, Lymph Massage 

Chứng chỉ cấp bởi Trường Đại học FPT

Đăng ký tư vấn

Bình Luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *