Bỏ qua đại học để học nghề

Thực tế cho thấy, quyết định học nghề sớm của các bạn học sinh là tín hiệu đáng mừng đối với nền kinh tế và thị trường lao động Ba tháng trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, Hoa nghỉ mọi …

Học Làm đẹp chuyên nghiệp, bạn phải nắm chắc 5 tố chất cơ bản này

Muốn thành công trên con đường Làm đẹp, tố chất chính là chất xúc tác sẽ mang bạn đến gần kết quả. Dưới đây là những tố chất cần có của người theo đuổi ngành Chăm sóc Dức Khỏe và …