Sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT 2022, thí sinh cần làm gì?

Sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT 2022, thí sinh cần lưu ý những điểm sau. Thí sinh cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn) …