Cập nhật: Thông báo lịch học từ 16/03 đến 30/03/2020

 Căn cứ chỉ đạo tại các địa phương, Cao đẳng FPT Polytechnic thông báo:

  • Sinh viên FPT Polytechnic Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ chưa quay lại cơ sở trước ngày 30/3/2020; tiếp tục thực hiện học tập trực tuyến.
  •  Sinh viên FPT Polytechnic Tây Nguyên tiếp tục học tại cơ sở.

    Sinh viên chú ý theo dõi lịch học trên hệ thống và cập nhật thông báo từ cơ sở qua email, fanpage và website của trường.

Cao đẳng FPT Polytechnic đề nghị sinh viên tích cực chủ động phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Thông tin chi tiết hỗ trợ về công tác phòng chống dịch bệnh do virus Corona và tìm hiểu về hoạt động tại các cơ sở của Cao đẳng FPT Polytechnic vui lòng liên hệ:

Phòng Công tác sinh viên cơ sở Hà Nội: SĐT: (024) 7300 1955 – Nhánh số 1

Phòng Công tác sinh viên cơ sở Đà Nẵng: SĐT: (0236) 3710 888

Phòng Công tác sinh viên cơ sở Tây Nguyên: SĐT: (0262) 382 6789

Phòng Công tác sinh viên cơ sở Hồ Chí Minh: SĐT: (028)7308 8800

Phòng Công tác sinh viên cơ sở Cần Thơ: SĐT: (029)2 7300 468 hoặc 0942541669

Đăng ký tư vấn

Bình Luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *