Skincare – Massage đá nóng

KHOÁ CHUYÊN ĐỀ: MASSAGE KINH LẠC BẠCH HUYẾT

***

Nội dung chính

  • Nền tảng y học của hệ kinh lạc.
  • Khoa học về kinh lạc.
  • Massage mặt theo hệ kinh lạc.
  • Hiệu quả của hệ bạch huyết.
  • Massage mặt bằng cách dẫn lưu hệ bạch huyết.

Thời gian: 12 buổi, 4 giờ/buổi, 06 ngày.

Giáo trình học và dịch vụ học viên

  • Học phí: 10,000,000 đ
  • Giáo trình chuẩn ACE, học liệu, mỹ phẩm cho suốt khoá học được phát miễn phí.
  • Thực tập rèn luyện thành thạo, nâng cao tay nghề ngoài giờ miễn phí.
  • Phòng học, trang thiết bị được đầu tư theo tiêu chuẩn Spa cao cấp của Hàn Quốc.

Chứng nhận cấp bởi Trường Đại học FPT

 

Đăng ký tư vấn

Bình Luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *