Lam Minh Phong

Hợp tác giữa Poly K-Beauty và Lâm Minh Phong Silky 

  • Hỗ trợ Poly K-Beauty cập nhật chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động tại các Beauty Salon.
  • Tổ chức các đợt thực tập thường niên cho học viên cũng như cán bộ, giảng viên Poly K-Beauty và tạo điều kiện thuận lợi để học viên, cán bộ, giảng viên hoàn thành chương trình thực tập với kết quả tốt nhất.
  • Cử cán bộ phối với Poly K-Beauty tổ chức đào tạo các khóa học ngắn hạn liên quan đến ngành tóc cho thị trường bên ngoài.
  • Cử chuyên gia tham gia hội thảo do Poly K-Beauty tổ chức.
  • Cử chuyên gia tham gia giảng dạy, nói chuyện chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệp nghề nghiệp tại Poly K-Beauty.
  • Cung cấp với giá ưu đãi mỹ phẩm tóc nhãn hàng Silky xuất xứ tại Italy và nhãn hàng Chill ed xuất xứ Anh Quốc cho chuyên ngành tóc phục vụ học tập và giảng dạy tại Poly K-Beauty, cử chuyên gia đến từ Italy và Anh Quốc để tham gia giảng dạy, nói chuyện chuyên đề, chia sẽ kinh nghiệm nghề nghiệp tại FPoly K-Beauty.
  • Xem xét cấp học bổng tài trợ cho các học viên đủ điều kiện.

Đăng ký tư vấn

Bình Luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *