Trực tiếp tham gia buổi học môn Chăm sóc sức khỏe Đông y và Lão hoá 

Môn học Chăm sóc sức khỏe Đông y và Lão hoá da của các bạn học viên lớp Chăm sóc da & Spa Tp. HCM đặc biệt được coi trọng bởi ý nghĩa độc đáo của phương pháp này trong …