Kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 sẽ được công bố vào thời gian nào?

Kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 có ý nghĩa quan trọng với thí sinh, không chỉ là kết quả xét tốt nghiệp mà còn được sử dụng để vào đại học, cao đẳng. Thí sinh đã hoàn thành kỳ …