Poly K-Beauty đảm nhận vai trò chủ nhà của vòng bán kết Kéo vàng Đất Việt toàn quốc

Sáng ngày 24/9/2018, vòng bán kết Kéo vàng Đất Việt – cuộc thi nhằm quảng bá, tôn vinh các nhà tạo mẫu tóc Việt Nam – đã được diễn ra tại Poly K-Beauty Hà Nội. Hệ thống đào tạo thẩm …