Những buổi thi hết học kỳ của học viên Poly K-Beauty: Rèn luyện sự chuyên nghiệp thể hiện qua từng chi tiết

Tưởng chừng khi còn là học viên thì các bạn học viên chỉ cần những kiến thức cơ bản, trình độ “sàn sàn” nhưng không, qua mỗi học kỳ, các bạn học viên Poly K-Beauty đã là những kỹ thuật …

Buổi kiểm tra kết thúc môn Massage da mặt của các bạn học viên lớp Chăm sóc da & Spa Poly K-Beauty

Kết thúc mỗi môn học, các bạn học viên của Poly K-Beauty sẽ thực hiện một bài kiểm tra tay nghề trên mẫu thật để giảng viên đáng giá và chỉnh sửa kỹ thuật sau một thời gian theo học. …