5 tác dụng “vàng” của chải thông kinh lạc

Kinh lạc còn gọi là mạch máu giúp kết nối các tạng phủ với bề mặt cơ thể con người. Chải thông kinh lạc là phương pháp khoa học kết hợp bấm huyệt đả thông huyệt đạo và sử dụng …