Giảng viên Poly K-Beauty hướng dẫn thực hành kỹ thuật Hairstroke chân mày

Học viên Poly K-Beauty tại cơ sở Hồ Chí Minh được hướng dẫn kỹ thuật Hairstroke chân mày bởi GV bộ môn Phun thêu – Huỳnh Thị Kim Cương. Hairstroke chân mày là kỹ thuật sử dụng máy lắp kim Nano để di …