Nữ cử nhân ngành Công nghệ hạt nhân theo học nghề làm đẹp: “Mình muốn được một lần sống với ước mơ”

Tốt nghiệp cử nhân bằng khá ngành Công nghệ hạt nhân, khoa Vật lý, trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia, Vũ Minh Lý có một tương lai khá sáng lạn với nhiều lựa chọn …