Bắt đầu học Trang điểm nghệ thuật chuyên nghiệp cần lưu ý những gì?

Trang điểm nghệ thuật không đơn giản là chỉ tô son đánh phấn, nó cần có sự học hỏi và dung hòa nhiều yếu tố. Vậy nên, việc quyết định theo đuổi ngành Trang điểm phù hợp những ai có …

Phân loại 6 mức độ trong nghề trang điểm nghệ thuật

Tại Việt Nam, thời gian trước nghề trang điểm nghệ thuật không nhận được nhiều thiện cảm. Nhưng đi cùng với sự phát triển của xã hội, cái nhìn về nghề makeup cũng dẫn trở nên thân thiện hơn. Cơ …