Ngỡ ngàng với concept makeup ấn tượng của tân học viên trong sự kiện “Poly K-Beauty Makeup Show 2021”

Đối với những bạn học viên học các ngành có liên quan tới nghệ thuật,… tại trường đào tạo chính quy thì đời sống của các bạn cũng sẽ luôn luôn khác biệt với những ngành học khác vì trong …