HCM – Livestream 10h, thứ 7, 12/08: Kỹ thuật uốn Setting trên nền tóc yếu với công nghệ PKB Hàn Quốc

Uốn tóc là một nghệ thuật phục vụ khách hàng rất quan trọng đối với mọi người thợ, đặt biệt với các học viên đang học nghề cần phải thường xuyên trao dồi luyện tập để khi thực hiện thao …