70 sinh viên khoa Chăm sóc sức khoẻ & Làm đẹp tham gia lớp học chuyên đề cùng giáo sư Hàn Quốc

Buổi hội thảo chuyên đề đã mang lại cho các sinh viên, cựu sinh viên của Khoa Chăm sóc sức khoẻ & Làm đẹp – Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội nhiều kiến thức bổ ích, nâng cao về thẩm …