Học viên Poly K-Beauty thực hành hóa trang điện ảnh và truyền hình cùng chuyên gia Quân Bee

Ngày 30/11/2021, Chuyên gia Trang điểm Quân Bee (Nguyễn Mạnh Quân) đã trực tiếp “thị phạm” cho học viên Poly K-Beauty kỹ năng “Hóa trang điện ảnh và truyền hình” trong hội thảo Makeup chuyên đề. Tham dự chương trình có cô …